Fiske i Saltdalselva

Saltdalselva er ei populær lakse- og sjøørretelv som slynger seg gjennom den vakre Saltdalen fra Storjord til Rognan, Ved Storjord og Skogvokterboligen møtes Lønselva og Junkerdalselva og blir til Saltdalselva, som derfra renner ca. 40 km ned mot Rognan, hvor den munner ut i Saltdalsfjorden. Saltdalselva er det tredje største vassdraget i Nordland fylke.

Stengt elv!

I år (2023) er elva stengt for fiske etter både laks og sjørøye. Sjøørret er tillatt mellom 15.7 - 31.8.

Mer informasjon finner du på nettsiden: https://www.saltdalselva.no. Vi anbefaler også at du laster ned appen "Saltdalselva" I denne appen finner all den informasjon du trenger å vite for å få en god fiskeopplevelse i Saltdalselva. Her har du interaktive sonekart over aller soner i elva, fiskeregler, fangststatistikk, vannføring, værdata m.m., og her kan du også kjøpe fiskekort og rapportere fangst.

Saltdalselva er egnet for alle typer redskap (se fiskeregler) men er kjent for å være en fin fluefiskeelv. Elva har et ordnet system for fiske med inndeling i soner/vald. Antall fiskekort er begrenset, men det er forholdsvis lett å få tak i kort. Prisnivået varierer fra sone til sone, men er ikke spesielt høyt. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Øvre del av elva, samt tilføreslselvene Junkerdalselva og Lønselva er meget lange soner hvor du kan finne uforstyrret villmark. I Junkerdalselva går laksen helt opp til Gamforsen ved turistsenteret. I Lønselva heter også stoppeplassen Gamforsen og ligger 4,3 km ovenfor elvemøtet.

Sykkelstien i Saltdal følger Saltdalselva hele veien fra Storjord til Rognan, og anbefales dersom du ønsker å forflytte deg raskt langs elva uten å måtte bruke bil. Sykkelutleie finner du både på Nordland Nasjonalparksenter og Nordnes Kro og Camping.

    !
    9
    N
    1
    2