Tangodden

Tangodden er spennende for alle. Her er gode muligheter for havfiske og her finnes et rikt fugle- og planteliv. Tidligere ble svabergene på Tangodden brukt til tørking av klippfisk. Tangodden ligger nord for Rognan sentrum på vestsida av Saltdalsfjorden. Gangavstand fra Rognan sentrum er ca 4 km. Den første delen går du på veien mot Skipmannvik og tar av til høyre like før toppen av Halsmoen (Halsåsen). Dersom du kjører bil, tar du av ved rundkjøringen like sør for Rognan sentrum, og kjører mot Skipmannvik. P-plassen er på venstre side av veien oppe på Halsmoen. Derfra går det en privat bil-/kjerrevei på nordøstsida av åsen. (Det er ikke lov å kjøre bil på denne veien!) Herfra går det en kjerrevei ca 1 km, som igjen går over til en sti ut til lykta. En annen vei man kan gå er over Halsmoen ned til svingen mot Vik. Ved svingen går en sti nordover inn i skogen på vestsiden av Tangodden. Det er også mulig å nå lykta med båt. Det finnes ingen kai her ute, men det er mulig å gå i land på svaberget eller å legge til i strandkanten. Terreng: Tursti. Høyeste punkt: 80 moh Turens lengde: 9 km t/r (Fra sentrum).
    !
    9
    N
    1
    2