• Foto; Bane NOR

Rognan stasjon

Rognan stasjon ligger langs Nordlandsbanen. Stasjonen ble åpnet i 1958 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Fauske. Jernbanestasjonen ligger 647,76 kilometer fra Trondheim og 12,4 meter over havet. Rognan er endestasjon for lokaltogene i Salten, Bodø - Fauske - Rognan.

Stasjonen er betjent og oppgradert med ny plattform, leskur, parkeringsplass og oppgraderte utearealer. Rognan er kommunesenteret i Saltdal og det er kort gåavstand til sentrum med overnatting, bespisning, butikker, parker og opplevevelser. 

Fra Rognan starter sykkelturen langs sykkelstien som er ca 4 mil og ender på Storjord, det sørligste punktet i kommunen med infrastruktur som overnatting, bespisning og aktiviteter og opplevelser.

Rike natur- og kulturopplevelser langs dronninga i nord (Saltdalselva) garanteres, sammen med digital historieformidling. Det er muligheter for stopp underveis for å spise, f eks Nordnes kro og camping og Saltdal turistsenter.  

Taxi +4775690255

   !
   9
   N
   1
   2