Høyskytta i Lia

Når du sykler langs sykkelstien i Tømmerdal mellom Nordnes og Røkland finner du spor fra en svunnen tid. Nå vises kun en grop igjen av kjelleren til huset som en gang stod her på bakkeplatået.

Det var han Peder og ho Marta som bodde her med sine to barn og en fostersønn. Huset ble revet like etter familien flyttet til Sulitjelma. Byggingen av jernbanen tok med seg de siste sporene etter bosettingen. Høyskytta ble bygd omkring på 1930-tallet. Lokalhistoriker Arne Arnesen forteller at på 1800-tallet bygde Peder Norum (1846-1906) født i Värmland, Sverige og Marta Nilsen (1844-1903) født i Ringebu, Oppland hus her i Lia. Huset stod på bakkeplatået like nord for denne høyskytta.

Det er flott å sitte inne i høyskytta å nyte medbrakt niste og utsikten. Foto: Lisa Grimstad 

Peder var oppført som fisker i folketellingen i 1891, men det er trolig at han også hadde pliktarbeid for kjøpmannen Carl Jakhelln, som på dette tidspunktet eide Tømmerdalen. Innen 1900 hadde de flyttet til Sulitjelma sammen med sine to barn Anne Marie (1882-?) og Nils Johan (1889-?). I tillegg hadde de med seg en fostersønn Joakim (1891-1976) født på Trettnes. Joakim var halvbror av Anna Lovise som i 1949 ble gift med enkemann Alfred Bang Krum. Han kom som anleggsarbeider under byggingen av Nordlandsbanen. De bodde under anleggsperioden på «Moen» i Tømmerdal. De flyttet senere til Helgeland.

Når huset ble revet er usikkert, men trolig i tidsrommet like etter familien flyttet til Sulitjelma. De siste restene etter bosettingen forsvant med byggingen av jernbanen. Nå vises det bare en grop igjen av kjelleren.

Under delingen av bruk nr. 1 i 1920 ble bruket delt likt mellom 5 av sønnene; Johan, Sofus, Amandus, Oskar og Arne. Brødrene syntes at yngstebroren Arne, (bruksnummer 9 – Møllebakk), fikk for lite etter delingen og ga han «skatenden» av eiendommen her i Lia. Det vil si den smaleste del av dette jordstykket.

Høyskytta ble sannsynligvis bygd omkring 1930 og høy som ble hesjet her, ble kjørt på vinterføre til Møllebakken.

I 1944 ble deler av Lia ekspropriert i forbindelse med byggingen av jernbanen.

På slutten av 1990-tallet tok Tømmerdal Gårdsforening initiativ til bygging av en gang/tursti forbi Lia. Mye av arbeidet med stien ble gjort på dugnad og er nå blitt en sentral del av  opplevelsene langs sykkelstien i Saltdal. 

I 2013-2014 ble høyskytta restaurert av Johan Martin Stormo og Snorre Olsen etter initiativ fra Unni Brit Arnesen Moen.

      !
      9
      N
      1
      2