Skøyter på Fiskvågvatnet

Fredede Fiskvågvatnet er et veldig populært skøytevann om vinteren!

Super skøyteis:

Fiskvågvatnet er populær blant stor og små skøyteløpere om vinteren! Isen speilblank og helt slett! Perfekt for å øve på ishockey eller isdans eller bare kose seg på skøyter! Den populære gapahuken i Linebakken er lokalisert likeved og byr til koselige pauser med noe varmt i termosen! 

OBS!

Pass på at isen er trygg før du går på skøyter! 

Spesielle regler: 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:

Tillatt:

 • Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink samt fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.
 • Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt er tillatt.

Forbudt:

 • All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
 • Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
 • Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. 
 • Hunder må ikke slippes løs i reservatet. 
 • Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt. 
 • Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
 • Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

 

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

  !
  9
  N
  1
  2