Tjernfjelltjønna eller Kjernfjelltjønna

!
9
N
1
2