Skogvoktergården

Skogvoktergården fra 1866 ligger vakkert til der Junker- dalselva og Lønselva møtes. Turveien rundt Skogvokter- gården er en barnevennlig rundtur i lettgått terreng.

Fra Nordland nasjonalpark- senter går turen forbi den populære klatrejungelen og gjennom Storjord arboret, hvor et trettitalls treslag er samlet. I arboretet er det tilrettelagt med stier og informasjonsplakater om treslagene.

Når du har passert den smale hengebrua tar du til høyre opp grusveien. Turstien fører gjennom en stor- vokst furuskog forbi en dødisgrop fra siste istid og et gammelt dyregravsystem. Også her er det tilrettelagt med informasjonsplakater.

Etter å ha gått ned en bratt bakke passerer du en tjæremile, som i gamle dager ble brukt til å utvinne tjære av tyrived fra furutrær. Deretter kommer du til Skogvoktergårdens bolighus og klengstua, hvor det tidligere ble tørket kongler til frøproduksjon.

Følg grusveien til hengebrua og tilbake gjennom arboretet.

   !
   9
   N
   1
   2