• Foto: Jim T Kristensen / Statsskog

Kjemåfossen – Langs dronninga i Nord

I Saltdal er Kjemåfossen symbolet på en kraft som er sterkere enn strøm. En kraft som har ropt ut sitt brus i mange tusen år. Bruset fra fossen ble forsøkt stilnet i 1982, men folket ville det annerledes, og fossen farger derfor fortsatt bergene hvite på sin ville ferd ned mot Lønselva.

Kjemåfossen var foreslått oppdemmet som kraftforsyning på 70-tallet og det endte opp med en folkeavstemming i 1982, der det ble et knapt flertall mot utbygging. I 1987 ble alle planer om kraftutbygging på Saltfjellet skrinlagt. Allmennheten har dermed et unikt område tilgjengelig i form av Norges nest største nasjonalpark, Saltfjellet-Svartisen. 

Fossens unike karakter ligger i kraftfølelsen du opplever når du besøker den, skapt av lyden, av det du ser, og ikke minst; det du føler når du står inntil den. Du bestemmer selv hvor nært kjent dere skal bli.

Turen til Kjemåfossen starter fra Nordland nasjonalparksenter eller Saltdal turistsenter. Kryss E6 via fotgjengerundergang sør for innkjøringen. Turstien følger østsida av Lønselva og videre til en hengebru over elva og deretter langs en nydelig sti hvor du bokstavelig talt går under et tak av løvskog og fuglesang. Når du kommer til trebrua som går over Kjemåfossen anbefaler vi at du tar en liten avstikker opp langs fossen for å ta kraftfølelsen bedre innover deg. Men ikke fall for fristelsen å forsøke å gå til topps og krysse langs jernbanen, det er ikke tilrettelagt enda og forbudt. En løsning på dette kommer i august 2021.

Fra trebrua over nedre del av Kjemåfossen går du tilbake til Storjord. Da passerer du Futhellaren (godt skiltet), en steinheller som består av store steiner hvor futen

(gml. norsk for: skatteinnkreveren) etter sigende skal ha overnattet i gamle dager. I dag gir den godt ly for turfolk og er en fin pauseplass.

Hvordan hadde han det, futen, da han lå her og hørte på brølet fra fossen?

    !
    9
    N
    1
    2