Nordlandsruta fra Lønsdal til Graddis

Fra Lønsstua krysses E6 litt nord for veikrysset. Lønselva/Luonosjåhkå krysses på hengebro.

Nordlandsruta

Fra hengebroen følger ruta litt sørøstover i ca. 1,5 km før den dreier nordøstover mot Vestre Visksivatnet/Alep Visskisjávrre, her forlates Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Ruta fortsetter langs Vestre Viskisvatnet og mot Flatviskis. På Flatviskis er det to stiskiller (begge går ned til Junkerdal). Ruta fortsetter mot Litlfjell og ned mot Rundbjerkhaugen. Fra Rundbjerkhaugen fortsetter det nedover til kraftledning og til vei rett nordvest for Graddis fjellstue. 

Opplevelser underveis

- Saltfjellet Landskapsvernområde

- Dypen Naturreservat

· Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det er ofte rein i området. 

· Tjæremile i Plurdalen

· Metusalem – Storfurua i Graddis

Fakta

Høyde ved startpunktet :473 moh.

Høyeste punkt :722 moh.

Høyde ved endepunktet :440 moh.

Eier av stien : Bodø og Omegns turistforening 

Forrige etappe langs Nordlandsruta: Bjøllådalen – Lønsdal  

Neste etappe langs Nordlandsruta: Graddis– Skaiti  

   !
   9
   N
   1
   2