Øvre Saltdal Kirke

Flott trekirke fra 1938

Øvre Saltdal Kirke

På Storalmenningen sør for Røkland finner du langkirken Øvre Saltdal Kirke. Bygget er tegnet av  arkitekt Andreas W. Nygård.

Kirken ble først bygd som kapell og het opprinnelig Øvre Saltdal kapell. I 1954 fikk imidlertid Øvre Saltdal egen menighet, og kirken fikk påbygd sakristi og bårerom. Kirken har i dag plass til 200 personer. 

Informasjon om gudstjenester og kontaktinformasjon finner du her:

 

 

 

   !
   9
   N
   1
   2