Saltdal Kirke

Ny-gotisk kirke fra 1864

Saltdal Kirke

Kirken ble påbegynt 1862 og ferdigstilt i 1864. Arkitekt var Peter Høier Holterman. Kirken er bygget i tømmer og har typiske ny-gotiske elementer som høye vinduer og en høyreist byggestil. 

Hovedinngangen er på kortsiden under klokketårnet, og bygget har sakristier på begge sider av koret. 

Informasjon om gudstjenester og kontaktinformasjon finner du her:

 

 

 

   !
   9
   N
   1
   2