Polarsirkelstien

Lite kjent tur med store opplevelser!

Polarsirkelstien

Polarsirkelstien er en ca 11 km sti som følger den gamle veien over Saltfjellet (før dagens E6) Navnet er noe misvisende da stien egentlig er mer for vei å regne, den ble faktisk offisielt åpnet som vei av Kong Haakon i 1937.  Polarsirkelstien er dermed (stortsett) bred og fin og en kjempefin destinasjon for en sykkeltur!  

Stien går fra Bolna i Rana Kommune til Sukkertoppen i Saltdal Kommune.

I løpet av turen over Saltfjellet får du oppleveå krysse polarsirkelen, du passerer mange samiske kulturminner, og informasjonstavler som forteller om alt fra jernbanebygging, til krigsminner, samiske bosetninger og veibygging. 

Parkering:

Avhenger av om du går nordover eller sørover. Vi har satt startpunktet på rasteplassen på Sukkertoppen!

Sukkertoppen 667 Moh / Nordlig parkering

Stokkabekken 590 Moh / Sørlig parkering

Sesong:

Stortsett bar fin vei uten snø fra 1. juli til 1. oktober, men sjekk værmeldingen!

Rullestolvennlig!

Første del av stien (nesten en mil) er rullestolvennlig, bred vei!

 

 

 

 

 

   !
   9
   N
   1
   2