Nordneslia og Nordnesfjell

Koselig tur med utgangspunkt i Nordnes Kro & Camping

Nordneslia og Nordnesfjell

Fra parkeringsplassen ved kroa går du tilbake på veien og fortsetter et stykke videre. Her vil veien gå over i sti som du kan følge oppover mot Nordneslia. Denne delen av turen er ca 2.5 km og er ca 300 høydemeter. 

Det er også mulig å fortsette turen helt opp til Nordnes Fjellgård. Da må du påregne ca ytterligere 1.5 km og 80 ekstra høydemeter. 

Parkering:

Enkel parkering ved Nordnes Kro & Camping

 

Turen til Nordneslia er en del av konseptet "Telltur" 

   !
   9
   N
   1
   2