Skansenøyra Naturreservat

Skansenøyra Naturreservat er et viktig område for flere ulike fuglearter

Om naturreservatet:

Skansenøyra ligger i en viktig trekkrute for våtmarksfugl og spiller en betydelig rolle som rasteplass, hovedsakelig under vårtrekket. 

Spesielle regler: 

Det er ikke tillatt å kjøre båt eller vannscooter innenfor området, og ser du fugl på havet må du senke farten og kjøre godt utenom for å unngå å stresse dyrene unødvendig.

Det er viktig å ta hensyn til fuglelivet både om våren og i hekkeperioden.

Ferdsel på land er ikke tillatt i perioden 15. april til 31. juli.

 

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

    !
    9
    N
    1
    2