Stor-Graddis naturreservat

Stor-Graddis ble vernet i år 2000 og dekker et areal på kun 5 km².

Stillhet og mystikk...

I Stor-Graddis kan du få oppleve stillheten og mystikken i skikkelig gammel furuskog. På Stor-Graddisvatnet kan du fiske og fyre bål med utsyn til den helt spesielle Solvågtinden. Ta vare på furuskogen og ikke bruk den til bålved! Det er kun tillatt å fyre bål på de merkede bålplassene på Stor-graddisvatnet med medbrakt eller utlagt ved.

Om naturreservatet:

Formålet med fredningen er å bevare en variert og spesiell furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - har botaniske interesser knyttet til kalkrik grunn, - har en gammel og storvokst furuskog, og betydelig med tørrgadd og læger.

Stor-Graddis naturreservat har godkjent besøksstrategi vedtatt i 2020

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2