Barktatt tre - Samiske kulturminner på Saltfjellet

Saltfjellet er et gammelt samisk kulturlandskap. Tufter, ildsteder, graver, offerplasser og fangstanlegg gir oss innblikk i fortidens levesett. Saltfjellet har i hovedsak vært brukt av pitesamer og nordsamer. I tillegg grenser det lulesamiske, umesamiske og sørsamiske område til Saltfjellet. Seks samiske kulturminner er skiltet langs E6.

400 m fra Lønsdal stasjon finner du et barktatt furutre. Følg pilskiltene i retning fra stasjonsbygningen.

Barktatte furutrær er spor etter samisk ressursutnyttelse som var vanlig i tidligere tider. Barken ble tatt av ca 100 år gamle trær. Innerbarken kunne spises som den var. Man kunne også riste og knuse den til mel og blande den i reinmelk. Senetråd, som er viktig i det samiske håndverket duodji, holdt seg myk når den ble oppbevart i innerbark. Av ytterbarken kunne man lage avkok til å desinfisere sår.

Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

   !
   9
   N
   1
   2