Kvernsteinsbruddene i Saltdal

Kvernsteinsbrudd preger deler av landskapet i Saltdal. De gamle bruddene vitner om gamle håndverktradisjoner. Sporene i fjellet viser oss at kvernsteinene ble hugget rett ut av fjellet en etter en.

Kvernstein

Kvernstein var en viktig handelsvare fra vikingtiden og opp igjennom middelalderen. De ble brukt til å male opp korn, som var den viktigste næringskilden. Helt fra vikingtiden ble det eksportert kvernstein fra Norge til Danmark og Sør-Sverige, senere også til Russland og til en viss grad til resten av Europa. 

I Saltdal ble ca. 15.000 stein hugget ut fra bergarten granatglimmerskifter fra ca. år 800 til 1850. 

Ønsker du å besøke et kvernsteinsbrudd? 

Saksenvik Kvernsteinsbrudd:

Saksenbik er kjent for flere kvernsteinsbrudd fra eldre tid. Det største og mest tilgjengelige er Hestgården. For å komme deg dit må du følge E6 ut fra Rognan sentrum retning nordover. Ta av fra E6 på parkeringsplassen rett før Saksenviktunellen. Herfra er det ca 15 minutters gårtur til Hestgården, hvor du vil finne det største bruddet. Det er satt opp skilting i området. Det finnnes spor av flere mindre kvernsteinsbrudd i samme område. Dersom du går videre vil du etter ca 45 minutter komme til Vassliheia på 465 meter over havet. 

Kvernsteinsproduksjonen i Saksenvik er dokumentert siden vikingtiden. Et kulturminneprosjekt er finansiert av grunneiere og Saltdal Kommune i samarbeid, og har dokumentert bruddene for turister med informasjonstavle, skilting og rasteplasser. 

Bruddene på Setså:

Setså er et gammelt og kjent møllesteinsbrudd. Siden middelalderen har Setså vært Nord-Norges største møllesteinsbrudd. Det var drift her til ca. 1800. Erkebispestolen i Nidaros hadde part i bruddet. I området er det mange emner og forlatte småsjakter. 

Bruddene på Setså er nokså utilgjengelige og man bør ha kjentmann dersom man skal ferdes i området. 

(Informasjonen er hentet fra Nordlandsmuseet og Saltdal Kvernsteinslaugs brosjyre) 

 

 

 

   !
   9
   N
   1
   2