Legetjenester

For øyeblikkelig hjelp, ring medisinsk nødnummer:  113. For legevakttjeneste ring: 116117

For legetjenester mellom 08:00 - 15:00 mandag til fredag kan Saltdal Legekontor kontaktes. 

Saltdal legekontor:

Telefon: 75 68 21 30 (09:00 - 10:30 og 13:00-14:00)
Åpningstid hverdager: 08:00 - 15:30

Henvendelser i ekspedisjonsluke:
08:30 - 10:30  (tirsdag fra kl. 09:00) og 12:00 - 15:00

Øyeblikkelig hjelp telefon: 75 69 20 00

Adresse: 

Saltdal Helsesenter

Jernbanegata 45, 8250 Rognan.

Nettsted: 

https://www.saltdal.kommune.no/legetjenester.425959.no.html

 

Saltdal Kommune har felles legevaktjeneste med Fauske og Sørfold kommune. For legetjenester utover ordinær åpningstid kan dermed legevakten kontaktes på telefon: 116117

Indre Salten Legevakt

Åpningstider: 

Mandag til fredag kl. 15:00 - 08:00
Lørdag og Søndag - døgnåpent

Adresse: 

Indre Salten legevakt

Blålysbygget
Krokdalsmyra 3, 8200 Fauske

Nettsted: 

https://www.fauske.kommune.no/legevakt.544112.no.html

 

   !
   9
   N
   1
   2